Creative

Design voor ‘Love’

BOODSCHAP

Zien we al verandering?

Met een goed beeld van de context waarin we opereren en een goed concept voor de gevraagde eerste prioriteit, komen we tot output van ‘creative’ door constant te analyseren en te verfijnen.

Medewerkers en partners krijgen nu de juiste materialen en middelen om een goede klantervaring te bieden. Door dit in te zetten zien we welke onderdelen hiervan de meeste invloed hebben.

Wat gebeurt er in een klantencontact? Wat is de beoordeling van dit contact? Wat doen ze als resultaat?

Een verbeterde interne samenwerking zorgt dat een steeds groeiend aantal interacties toch effectief blijft. We hebben nu een moderne ‘omni-channel brand’, waarbij een goed vormgegeven end-to-end ervaring ‘brand love’ creëert.

DOEL

80% van onze beslissingen is emotie.

Het is niet langer genoeg om simpelweg het woord ‘digitaal’ aan je ondernemersplan toe te voegen. Je moet echt menselijk gedrag begrijpen en veranderingen toepassen die hierop effect hebben. Dit is een continue proces van luisteren.

Invloed van design op de omzet is al wel bewezen. Lees de vele artikelen maar die bijvoorbeeld over Airbnb en Uber zijn geschreven. Daarin is steeds meer bijval te lezen voor de manier waarop deze design gestuurde organisaties de klantervaring weten te maximaliseren.

Een herkenbaar logo is mooi, maar een beter inzicht in wat de klant belangrijk vindt, geeft iedere ‘visual’ meer impact. Dit is belangrijk om jouw organisatie top-of-mind te houden en maakt dat men het deelt, er naar verwijst en er over verteld. En dit kunnen we meten; zien we ons merk al vaker en positief on- en offline?

TIMING

Doorontwikkelen en meten

De ‘creative’ output is het gezamenlijk vertelde verhaal geworden en iedereen ziet hierdoor de waarde van ‘branded content’. Er kunnen nu, door gemeten resultaten, verdere keuzes worden gemaakt voor de eigen en betaalde kanalen.

Je product/dienst moet ieder moment opnieuw geleverd worden als een ervaring die de merkbeloftes waarmaakt. Doelgericht, efficient en probleemloos. Eén die voldoet aan verwachtingen, of nog beter, deze overtreft en zo meerwaarde creëert.

We vereenvoudigen, plannen, testen en meten. We hebben nu eigen materiaal dat één verhaal vertelt en eigen data die ons nog beter informeert. We kunnen nu meer kanalen toevoegen door hergebruik van al succesvol gebleken ‘content’.

Wat levert Concepts in Context?

Het proces van ‘Growth’ experimenten…

Lees meer over Creatieve Strategie

Werksessie 5 – Experimenten sprint
Snel verbeteringen als aanname valideren

We nemen een Experimenten Blauwdruk waarop we zo’n 5 tot 10 experimenten binnen een bepaalde scope invullen. Wat willen we veranderd zien? We kiezen een zakelijk kritieke meting en denken creatief. De hypothese ‘klant centraal’ zijn. De door onder andere Google (Design Sprints), Facebook en IDEO (Design Thinking) veel beproefde vraagstelling ‘Hoe kunnen we …’ staat model voor onze hypotheses. We hebben onze informatie uit de context en concept fase en proberen te begrijpen wat klanten triggert.

Experimenten uitvoeren
 

We kiezen als eerste het experiment die de meeste impact kan brengen en bovendien gemakkelijk kan worden uitgevoerd. Ook het geloof in de hypothese wegen we mee; juist die met de minst beschikbare voorkennis en data testen we als eerste.

We voeren de experimenten zo uit dat het vertrekpunt met het einddoel te vergelijken is. We kijken of hierbij eventueel een nieuwe manier van meten nodig is.

Resultaten en beslissingen
 

Is er een overduidelijke uitkomst dan kunnen we de hypothese als waarheid aannemen. Is er geen noemenswaardige verandering dan kan de aanname nog steeds relevant zijn. We kunnen het experiment aanpassen en opnieuw doorlopen. Heeft het experiment gefaald dan stappen we over naar een volgend experiment. Wat we geleerd hebben nemen we in ieder nieuw experiment mee.

“Op het moment dat mensen niet meer persé aandacht aan jouw boodschap moeten geven, zal je die aandacht moeten vangen met mooi creatief werk, wat past bij je merkmissie en mooi uniform doorgevoerd is op alle plekken.”
Joris Merks-Benjaminsen, European Head of Curriculum Design for Google Digital Academy. Auteur van o.a. ‘Online Brand Identity’

Laten we een project starten!

14 + 7 =

Concepts in Context
Creatieve Strategie / Design
Eric Smidt

Groningen
Telefoon 050-5252117

Logo BNO