Context

Design voor ‘Branding’

MERK

Wat is de visie voor het verbeteren van de klant zijn leven?

Het merk vertelt waar je organisatie voor staat en waarop het beslissingen baseert. Het is de essentie van je bedrijfsvoering, zeg maar de gebruikersinterface voor de organisatie. Het is de helderheid die voor de snelheid en bewegelijkheid van een ‘start-up’ kan zorgen.

Helderheid in strategie
Toepassing van visie is dus niet alleen communicatie of, nog smaller, alleen adverteren. Het merk van vandaag draagt je bedrijfsstrategie uit, vertelt je focus. En dat moet een klanttevredenheid obsessie zijn. Diegene wie die inspanning levert wint!

Helderheid in de boodschap
Uitingen spelen zich in de huidige complexe wereld veelvuldig, tegelijkertijd en door elkaar af. Alleen een gemeenschappelijke visie kan alles verbinden. Als die er niet is, zal alleen een onsamenhangende en vage indruk overkomen, één die niet blijft hangen.

MARKT

Hoe leveren we die strategische drijfveer?

Met een duidelijke visie zijn wensen en beslissingen niet langer individueel, oftewel ego gedreven, maar is waar de organisatie voor staat leidend. Die helderheid helpt de werkcultuur en de samenwerking. Dit geeft een betere efficiency die impact heeft op de bedrijfsresultaten. Organisaties met ‘Purpose’ doen het al jaren beter!

Helderheid voor medewerkers
Nu een merk breed actief moet zijn – sociale media, retail, customer service etc. – is het micro-managen van medewerkers niet langer mogelijk. Medewerkers moeten snel kunnen handelen door een hoge mate van autonoom opereren. Het merk als ‘besturingssysteem’ geeft hierbij richting.

Helderheid voor klanten
Organisaties zijn transparant en worden van alle kanten bekeken en vergeleken. De consument kan overal alles te weten komen. Goede ervaringen geven positieve reacties, slechte het veelvoudige aan negatieve. Acties van een merk moeten kloppen met de beloftes. Het merk vertelt dus niet alleen medewerkers hoe zich te gedragen, maar ook consumenten wat te verwachten.

DOELGROEP

Kunnen we al naar klant obsessie?

We richten ons op diegenen die geven om wat we doen! We hebben visie en de algemene dooddoeners laten we vallen. Het maakt ons selectief in welke klanten we aanspreken en welke niet. Daarvoor hebben we nu de context. Actiematige informatie om waarde te creëren en daarmee de klantervaring te maximaliseren.

Helderheid in de klantenreis
Bij een klantenreis is er niet de tijd en ruimte om alle specifieke contactpunten te regisseren. Het zijn er nu, met de steeds groeiende kanalen, simpelweg te veel. Er zit bovendien geen vaste volgorde in. Heeft de hele organisatie, van top tot werkvloer, zich het ‘besturingssysteem’ eigen gemaakt, dan is er samenhang en kan de klantenreis optimaal haar werk doen.

Helderheid in ‘storytelling’
De visie van een organisatie is de reden van bestaan en staat centraal in alle activiteiten. Het is het DNA die de cultuur sterk maakt. De organisatie kan zich met goede ‘storytelling’ beter onderscheiden en breder profileren voor een grotere impact.

Lees hieronder over dit proces, of ga verder voor de volgende stap, de service beleving…

Wat levert Concepts in Context?

Het proces van merkinspiratie…

Lees meer over Creatieve Strategie

Research – Analyse & Audit
Wat is er strategisch, verbaal en visueel te zien?

Vooronderzoek naar de Context waarin we ons bevinden. Het kijkt naar het Merk; de oorsprong, cultuur en betekenis. Het kijkt naar de Markt; het landschap, hoe wij ons hierin verhouden, wat de openingen zijn. En het kijkt naar de Doelgroep; wie zijn ze, wat hebben ze nodig en waarom? Deze inzichten worden in een Merk Audit Bord visueel weergegeven en is het vertrekpunt voor de volgende stap.

Werksessie 1 – Merk Audit Bord
+ (Optioneel) Concurrenten

Het Merk Audit Bord wordt in een sessie met je team besproken en het laatste denken wordt toegevoegd. We hebben nu een goed beeld van onze positie, waar de mogelijkheden liggen en waar we voor de toekomst rekening mee moeten houden. We zijn klaar voor de volgende stap.

Werksessie 2 – Merk Aspiraties Bord
+ Scorekaart

Eén of meerdere merkconcepten worden gepresenteerd, waarna we in co-creatie verder werken aan de nieuwe aspiratie(s). Andere hulpmiddelen, zoals bijvoorbeeld ‘Merk’kaarten kunnen worden ingezet om ons verder op weg te helpen. Met behulp van een Scorekaart komen we uiteindelijk tot een stemming.

Resultaat
 

Een evaluatie met de uitkomst van de twee sessies plus de uitslag van de stemming op de meest passende merkaspiratie, wordt per e-mail toegezonden. Het is een voorzet op de laatste stap: de uiteindelijke Merk Blauwdruk. Het geeft de mogelijkheid het binnen de organisatie te laten leven en met medewerkers te bespreken.

Werksessie 3 – Merk Idee Bord
Checkpoint Analyse & Audit gedeelte

In de derde sessie bespreken we de reacties van alle belanghebbenden op het merk idee. De omschrijving van wie we zijn, wat we doen en wat we belangrijk vinden wordt eventueel verder aangescherpt. Deze context en betekenis initieert het passende merkverhaal dat we nu kunnen doorzetten in creatieve uitingen en commerciële toepassingen.

De Merk Blauwdruk
We hebben de emotionele waarde

De laatste stap is merk doelstelling, merk idee, merk attributen en merk persoonlijkheid te verwerken tot onze merk blauwdruk. Dit wordt onze essentie, onze ‘purpose’, ons betekenisvolle imago met de kernwaarden waar we steeds op terug kunnen vallen en beslissingen op kunnen baseren.

“Je werkt altijd naar een situatie toe waarin de markt, de organisatie en de klant in brede overeenstemming zijn over wie je bent en waarom je er toe doet.”
Julie Supan, YouTube’s eerste Hoofd Marketing en Communicatie. Later Dropbox, Airbnb e.a.

Laten we een project starten!

12 + 2 =

Concepts in Context
Creatieve Strategie / Design
Eric Smidt

Groningen
Telefoon 050-5252117

Logo BNO